Direcţia Financiar Contabilă


Domeniul de studii

Contabilitate Economie Informatică economică Management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • elaborare/actualizare politici contabile;
 • elaborare / actualizare şi proceduri în domeniul financiar-contabil, buget, salarizare;
 • efectuare calcule deconturi, întocmire documente de plată (ordine de plată);
 • îndosariere și arhivare documente financiar-contabile procesate;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C1, Franceză nivel C1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • planificarea bugetară pentru aparatul propriu și instituțiile din subordine/coordonare;
 • efectuarea deschiderilor de credite bugetare pentru aparatul propriu și instituțiile din subordine/coordonare, pe toate sursele de finanțare;
 • întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu;
 • formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice allocate pentru aparatul propriu;
 • asigurarea managementului financiar contabil pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă;
 • atribuţii referitoare la încasări şi plăţi, casierie;
 • salarizarea personalului propriu;
 • întocmirea declarațiilor obligatorii către bugetul statului;

Ministerul Justiţiei