Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane și Administrativ - Direcția Resurse Umane


Domeniul de studii

Administrarea afacerilor Cibernetică și statistică Drept Informatică economică Management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • familiarizarea cu atribuțiile specifice și activitățile desfășurate în cadrul DRU (în principal în ceea ce privește funcția publică, contencios și salarizare);
 • cunoașterea mecanismelor de funcționare ale proiectelor de rambursare a cheltuielilor de personal;
 • analiza structurii de personal din cadrul ministerului;
 • participarea la activitățile de recrutare și selecție a personalului;
 • analiza statistică a structurii de personal a ministerului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2, Franceză B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • Direcția Resurse Umane (DRU) contribuie la creșterea capacității administrative a MDRAP prin administrarea eficientă și eficace a resurselor umane în scopul obținerii unor rezultate performante în îndeplinirea atribuțiilor și obiectivelor ministerului;
 • asigură elaborarea politicilor și procedurilor de resurse umane precum şi implementarea și monitorizarea acestora, în concordanță cu obiectivele ministerului;
 • aplică politica Guvernului și a MDRAP în deciziile manageriale privind organizarea, salarizarea, formarea și perfecționarea profesională a personalului din minister;
 • coordonează implementarea proiectelor ce vizează rambursarea cheltuielilor de personal de către Autoritățile de Management pentru remunerarea personalului din sistemul de gestionare și control al FESI, din sistemul de management al POR, POCA, Programului Interreg V-A România-Ungaria și structurilor suport;
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind organizarea și funcționarea ministerului precum și a unităților aflate în subordine/ sub autoritatea MDRAP;
 • asigură sprijin și consultanță structurilor MDRAP în ceea ce privește gestionarea resurselor umane și în materia contenciosului administrativ (raporturi de muncă/serviciu);
 • asigură, împreună cu Direcția buget, financiar, contabilitate, plata drepturilor salariale pentru personalul MDRAP;
 • organizează procesul de recrutare și selecție a resurselor umane din cadrul MDRAP;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice