Direcția generală investiții, achiziții și logistică - Serviciul investiții și control


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • îndeplinirea tuturor sarcinilor ce sunt atribuite de coordonator;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

  • asigurarea realizării atribuţiilor Ministerului Apelor şi Pădurilor referitoare la activitatea de finanţări bugetare;
  • asigură bugetarea şi gestiunea fondurilor externe rambursabile şi nerambursabile  , prin coordonarea derulării proiectelor repartizate (proiecte finanţate din împrumuturi rambursabile de la BIRD derulat de către Banca Mondială) şi de a asigura gestiunea finanţării nerambursabile pentru proiectele încredinţate din cadrul FC și alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020  care are ca obiect reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării nerambursabile;

Ministerul Apelor şi Pădurilor