Direcţia Politici Comunitare și Legi Speciale


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • îndeplinirea tuturor responsabilităților ce îi sunt atribuite de coordonator;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi straine necesare si nivelul: Engleză nivel C2, Franceză nivel C2;
  • Competente digitale necesare si nivelul: intermediar/avansat

Descriere

  • înregistrează şi actualizează baza de date și notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 de către persoanele interesate;
  • asigură multiplicarea documentelor către persoanele fizice şi/sau juridice implicate în procedura de soluţionare a notificărilor;
  • întocmeşte borderouri cuprinzând dosarele supuse aprobării Comisiei interne de analiză a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, aprobată prin Ordin al Preşedintelui AAAS;
  • multiplică şi opisează dosarele cuprinzând deciziile de propunere de măsuri compensatorii şi documentaţia care a stat la baza emiterii acestora; transmite aceste dosare către ANRP şi, în cazul declinării de competenţe, către primării;
  • asigură publicarea pe site-ul AAAS a situaţiei notificărilor aflate în analiză şi a deciziilor emise;

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului