Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • redactează adrese și mandate de deplasare;
 • asigură circuitul informațiilor și documentelor între compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Turismului
 • colaborează și comunică cu organismele şi organizaţiile internaţionale
 • sprijină colegii din cadrul serviciului în activitatea lor;
 • îndeplinește orice alte sarcini trasate de directorul direcţiei sau șeful de serviciu în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare şi procedurilor interne în vigoare;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

 • organizează comunicarea cu organismele și organizațiile internaționale;
 • reprezintă, în limita mandatului acordat de conducerea ministerului, interesele statului în diferite entități publice și private internaționale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop;
 • monitorizează strategiile și programele existente pe plan internațional şi la nivelul organismelor internaționale în domeniul turismului la care Romania este membră şi se asigură de transmiterea acestora direcțiilor de specialitate din Ministerul Turismului
 • urmărește exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligațiilor în cadrul organizațiilor şi organismelor internaționale;
 • întocmeşte şi transmite materialele solicitate de entități publice și private internaționale (date statistice, analize, studii) în colaborare cu departamentele de specialitate din cadrul MT și alte instituții de specialitate pentru realizarea materialelor de sinteză în domeniul turismului;
 • elaborează poziţiile care vor fi susţinute de către MT la instituţiile europene şi internaţionale pentru domeniul său de activitate;

Ministerul Turismului