Direcția Juridică - Serviciul Legislație


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • analizarea și avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor de acte normative iniţiate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor precum și de către instituțiile din subordine/coordonare/sub autoritate;
  • asigurarea consultanței juridice cu privire la elaborarea documentelor în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini conform delegării acordate de către ministrul apelor şi pădurilor pe care i le comunică direct sau prin intermediul directorului de cabinet;
  • participă la şedintele stabilite de către superiorii ierarhici;
  • răspunde de realizarea la termen şi de calitatea corespunzătoare a lucrărilor şi sarcinilor ce îi revin;
  • răspunde de exactitatea informaţiilor şi de corectitudinea documentelor/rapoartelor pe care le întocmeşte;
  • răspunde de respectarea prevederilor legale şi reglementărilor în vigoare privind desfăşurarea activităţii;
  • răspunde de îndeplinirea corectă şi în termen a sarcinilor de serviciu primite direct din partea ministrului apelor si pădurilor sau, indirect de la directorul de cabinet ministru;

Ministerul Apelor şi Pădurilor