Unitatea de Politici Publice


Domeniul de studii

Inginerie și management Management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • realizează studii și analize ale documentelor de politici publice din domeniul turismului și din domeniile conexe;
 • asigură comunicarea cu structurile din cadrul ministerului pentru obținerea de puncte de vedere, poziții ale structurilor, date specifice domeniului de activitate, informări;
 • participă la elaborarea procedurilor interne;
 • realizează baze de date și arhivare electronică a documentelor din cadrul Unității de Politici Publice;
 • face propuneri privind implementarea unor metode și mijloace de simplificare administrativă;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

 • coordonează și participă la procesul de elaborare al documentelor de politici publice;
 • implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;
 • asigură consultanţă şi asistenţă în vederea dezvoltării sistemului de control managerial şi a realizării procesului de planificare strategică;
 • efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului;
 • participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de dezvoltare organizaţională şi simplificare administrativă;

Ministerul Turismului