Direcția Generală Investiții Achiziții Publice și Servicii Interne


Domeniul de studii

Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice;
 • întocmește dosarele de achiziții publice;
 • participă la avizarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții;
 • participă la întocmirea listelor de investiții;
 • participă la înregistrarea documentelor / corespondenței;
 • urmărește derularea contractelor;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • achiziții publice;
 • invetiții publice;
 • inventarierea domeniului public;
 • servicii interne;
 • activitatea de registratură;

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale