Cabinet Ministru


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • participă la acțiunile desfășurate în vederea elaborării, implementării și coordonării strategiilor, politicilor și planurilor din domeniul mediului de afaceri;
 • participă la campania de informare/mediatizare cu privire la promovarea și implementarea măsurilor guvernamentale cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri;
 • redactează răspunsurile la întrebările, propunerile, interpelările, petițiile și solicitările privitoare la domeniul de specialitate;
 • studiază cu atenție și efectuează propuneri argumentate pentru rezolvarea documentelor ce i-au fost repartizate;
 • identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale;
 • participă, alături de alte organe ale administrației publice, cu atribuții în domeniu la elaborarea, actualizarea și implementarea Planului de acțiuni pentru mediul de afaceri și a strategiilor în domeniul mediului de afaceri, turismului și cooperației;
 • participă la elaborarea sau inițierea proiectelor de acte normative referitoare la mediul de afaceri;
 • bunul mers al cabinetului ministrului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • diferite domenii de activitate precum mediul de afaceri, comerț exterior sau investiții străine;

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat