Serviciul Cabinet


Domeniul de studii

Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • manipularea corespondenței – verificarea plicurilor, completarea condicilor de predare-primire, verificarea borderourilor;
 • introducerea datelor în aplicația informatizată de evidență a documentelor;
 • pregătirea unui răspuns oficial;
 • introducerea datelor în aplicația de Decizii de zi pe unitate;
 • pregătirea unui comunicat de presă;
 • pregătirea revistei zilnice de presă;
 • soluţionarea unui răspuns la solicitările formulate în baza Legii 544/2001;
 • soluţionarea unui răspuns la solicitările formulate de jurnalişti;
 • verificarea dosarelor şi inventarelor, înaintate de structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor spre arhivare, din punct de vedere al conformităţii cu Instrucţiunile specifice şi Nomenclatorul arhivistic;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • asigură circuitul informaţional la nivelul instituţiei, în vederea funcţionării eficiente a procesului decizional, prin ținerea evidenței documentelor intrate și create în activitatea instituției, prin intermediul unei aplicații informatice;
 • asigură relația cu publicul;
 • asigură relația cu mass-media;
 • asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;
 • coordonează, îndrumă şi sprijină activitatea de secretariat derulată la nivelul compartimentelor secretariat din Administraţia Naţională a Penitenciarelor și unităţile subordonate, în domeniile de referință privitoare la: circuitul și arhivarea documentelor, relațiile cu publicul, comunicare și mass-media.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor