Cabinet Secretar de Stat - Adrian Marius Rîndunică


Domeniul de studii

Drept Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la organizarea întâlnirilor secretarului de stat;
 • redactează răspunsuri pentru adresele/solicitările venite la cabinet;
 • participă la întâlniri împreună cu secretarul de stat sau directorii direcțiilor din subordinea secretarului de stat;
 • realizează activităţi de secretariat şi de birotică administrativă;
 • realizează orice alte sarcini dispuse de către superiorul ierarhic/de către conducerea instituţiei;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

 • coordonează și răspunde de următoarele direcții din cadrul ministerului:
  • Direcția Generală Juridică
   • Serviciul Legislația Muncii
   • Direcția Juridică și Contencios – Serviciul Contencios
  • Direcția Asigurări Sociale

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale