Serviciul Evaluare Programe și Politici de Coeziune Socială - Biroul evaluare programe


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

  • participă la procesul de evaluare a implementării instrumentelor structurale și a Fondurilor ESI/ FEAD;
  • participă la implementarea planurilor multianuale de evaluare pentru programele operaționale 2014 – 2020;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • coordonează procesul de evaluare a implementării instrumentelor structurale și a Fondurilor ESI/ FEAD;
  • coordonează elaborarea şi implementarea planurilor multianuale de evaluare şi asigură corelarea acestora cu Planul naţional multianual de evaluare;
  • elaborează, actualizează și implementează planurile multianuale de evaluare pentru programele operaționale 2014-2020 Competitivitate, Capital Uman, Asistență Tehnică, Infrastructura Mare și Ajutor pentru Persoanele Defavorizate și se asigură că acestea sunt utilizate ca instrumente strategice și de management pe parcursul implementării programelor;
  • elaborează standarde şi ghiduri de evaluare pentru intervenţiile finanţate din instrumente structurale și Fonduri ESI;
  • coordonează cadrul de performanță al programelor operaționale și emite recomandări pentru îndeplinirea obiectivelor de etapă și țintelor cuprinse în acesta;

Ministerul Fondurilor Europene