Serviciul Evaluare Programe și Politici de Coeziune Socială - Punctul naţional de contact pentru romi, punctul de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități


Domeniul de studii

Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la implementarea strategiei Guvernului pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome;
 • participă la integrarea aspectelor legate de incluziunea persoanelor de etnie romă în toate în programele finanţate din FESI;
 • participă la integrarea aspectelor legate de drepturile persoanelor cu dizabilități în programele finanţate din FESI;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • participă la coordonarea interinstituțională pentru implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome;
 • promovează principiile incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă în relația cu celelalte ministere și autorități guvernamentale, Autorități Publice Locale, în relația cu reprezentanțele misiunilor diplomatice precum și în relația cu Comisia Europeana și Consiliul Europei pe această problematică;
 • este responsabil de asigurarea participării active a persoanelor de etnie romă și a societății civile reprezentative în punerea în aplicare a Strategiei;
 • promovează integrarea aspectelor legate de incluziunea persoanelor de etnie romă în toate în programele finanțate din FESI;
 • este responsabil cu implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • promovează integrarea aspectelor legate de drepturile persoanelor cu dizabilități în programele finanțate din FESI;
 • asigură consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități, prin organizațiile care le reprezintă, în procesul de integrare a prevederilor Convenției în domeniul de competență al MFE;

Ministerul Fondurilor Europene