Unitatea pentru Tehnologia Informației


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Informatică economică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • instalare și configurare calculatoare-instalare SO, instalare drivere, configurarea reţea, instalare antivirus, Lex, Office, Adobe, arhivator, updade SO si MS Office, configurare poștă electronică, transfer date de pe un calc vechi (când e cazul);
 • administrare Servere Microsoft Windows cu Active Directory - creare conturi user, creare politici de grup, verificare loguri de system, security, aplication;
 • asigură asistenţă şi suport tehnic pentru sustenabilitatea soluției de securitate cibernetică;
 • elaborează Buletinul Statistic Trimestrial al MMJS în domeniile: ocupare, șomaj, protecția socială a șomerilor, migrația forței de muncă (culegere, prelucrare și tehnoredactare date statistice și informații de la ANOFM) și în domeniul condițiilor de muncă (culegere, prelucrare și tehnoredactare date statistice și informații de la Inspecția Muncii);
 • asigură pregătirea și publicarea pe pagina web a informaţiilor statistice în categoriile „Buletin statistic” și „Date statistice”;
 • elaborează și transmite salariaților din minister „Breviarul legislativ al MMJS”;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat 
  • configurarea, implementarea, managementul şi securitatea reţelelor;
  • administrarea și exploatarea unei soluții de tip SIEM;
  • instalarea, configurarea, administrarea și exploatarea soluției de tip UTM Fortigate 200D sau 800C;
  • instalarea, configurarea, administrarea și exploatarea soluției de tip Switch (Cisco Catalyst 2960);
  • instalarea, configurarea, administrarea și exploatarea soluției de tip Network Vulnerability Management Tenable Nessus-Instalarea, configurarea, administrarea și exploatarea soluțiilor de tip mediu virtualizat (Linux-KVM) precum și destinate transferului undirecțional al datelor;

Descriere

 • să realizeze interoperabilitatea inter-instituțională dintre sistemelor informatice din instituțiile care funcționează în subordinea, sub autoritatea și coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu scopul de a dezvolta capacitatea organizațiilor distincte și diverse de a interacționa în scopul realizării unor obiective comune care aduc beneficii reciproce și sunt convenite mutual, care implică partajarea de informații și cunoștințe între organizații prin intermediul proceselor profesionale pe care acestea le sprijină, utilizând schimbul de date între respectivele sisteme TIC deținute de acestea;
 • să alinieze, în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, atât strategiile naționale de interoperabilitate cu EIS (European Interoperability Strategy), cât și inițiativele și acțiunile pe plan național cu inițiativele și acțiunile corespunzătoare la nivelul UE, să colaboreze inter-instituțional și cu Comisia Europeană la implementarea EIS, monitorizând, în același timp, progresul și impactul acțiunile aferente la nivel național, să alinieze cadrele naționale de interoperabilitate cu EIF (European Interoperability Framework), să ia în considerare dimensiunea europeană încă de la un stadiu incipient al dezvoltării tuturor serviciilor publice care ar putea deveni pe viitor părți ale serviciilor publice europene, să contribuie la guvernanța EIS și la activitățile de interoperabilitate conexe;
 • să asigurare suportul tehnic necesar o furnizare mai eficientă a serviciilor publice către cetățeni și companii prin facilitarea dezvoltării serviciilor de tip one stop shop și prin scăderea costurilor pentru administrația publică, companii și cetățeni, în domeniile specifice Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
 • să asigurare implementarea unor instrumente de management moderne și performante de monitorizare și control a serviciilor sociale, concomitent cu creșterea calității actului decizional în dimensionarea efortului statului și fundamentarea politicilor sociale, precum și creșterea încrederii cetățenilor în serviciile sociale;
 • să asigure accesibilitatea serviciilor publice oferite de Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin utilizarea mijloacelor electronice performante;
 • să asigure securizarea fluxurilor de date între instituțiile care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea Ministerul Muncii și Justiției Sociale și acesta prin gestionarea unitară la nivel național a informațiilor privind beneficiarii de asistență socială și/sau servicii/prestații/beneficii sociale și alte forme de ajutoare acordate acestora din fondurile naționale și/sau comunitare;
 • să asigure crearea unor mecanisme de prevenție prin verificări încrucișate care să asigure furnizarea de date corecte către sistemele informatice integrate modular, interoperabile, prin care se gestionează date privind fondurile publice destinate indemnizațiilor sociale, beneficiilor sociale, pensiilor, ajutorului de șomaj, prestării serviciilor sociale, acordării ajutoarelor etc., în domeniile specifice Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale