Direcția Politici Servicii Sociale - Serviciul incluziune socială, Inovare Socială și Programe cu Organisme Internaționale


Domeniul de studii

Asistență socială Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • documentarea /informarea cu privire la legislația în vigoare, aferentă domeniilor menționate în denumirea structurii;
 • participarea la elaborarea documentelor referitoare la implementarea Strategiei Europa 2020, a inițiativelor emblematice și a altor programe transpuse în legislația națională;
 • participarea la elaborarea și scrierea propunerilor de proiecte în cadrul programelor internaţionale;
 • participarea la derularea proiectelor gestionate de DPSS;
 • participă la elaborarea și scrierea documentelor ce reflectă poziţia și situația României, în domeniul de activitate al serviciului;
 • participă la seminarii, întâlniri, sesiuni, etc, care au loc la nivelul Direcției Politici Servicii Sociale în care se dezbat probleme conexe domeniului de asistenţă socială;
 • participarea la actualizarea mecanismului național de incluziune socială;
 • participarea la elaborarea și scrierea materialelor documentare solicitate de organisme naționale și internaționale privind evoluțiile demografice și fenomenul de îmbătrânire;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează documentele referitoare la implementarea Strategiei Europa 2020, a inițiativelor emblematice și a altor programe transpuse în legislația națională;
 • elaborează propuneri de proiecte în cadrul programelor internaţionale și participă la implementarea acestora în domeniul asistenţei sociale;
 • participă la implementarea activităților din proiectele gestionate de Direcția Politici Servicii Sociale, pe domeniul de compteneță;
 • elaborează rapoarte statistice în domeniul asistenţei sociale;
 • elaborează propuneri pentru planul anual de cercetare pe domeniul de activitate, avizează lucrări de cercetare din domeniul servciilor sociale și analizează temele, programele și proiectele de cercetare știinţifică elaborate de institute de profil;
 • elaborează documentele ce reflectă poziţia și situația României, în domeniul său de activitate, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și/sau stat semnatar al diferitelor convenții/instrumente de cooperare internaționale;
 • participă la seminarii, întâlniri, sesiuni, etc, în care se dezbat probleme conexe domeniului de asistenţă socială;
 • elaborează documentele ce reflectă poziţia și situația României, în domeniul său de activitate, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și/sau stat semnatar al diferitelor convenții/instrumente de cooperare internaționale;
 • participă la elaborarea documentelor necesare Programelor Operaționale necesare accesării fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020, conform domeniului de competență gestionat;
 • monitorizează implementarea acordurilor încheiate de MMJS cu alte instituții din state membre în domeniul său de activitate;
 • coordonează implementarea Proiectului privind Modernizarea Sistemului de Asistenţă Socială, care, prin rezultatele obţinute, face posibilă accesarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (Împrumutul nr. 8056 – RO) în valoare de 500 milioane de euro;
 • participă la elaborarea Strategiilor naționale și a planurilor de activitate din domeniul asistenței sociale
 • asigură coordonarea în cadrul mecanismului național de incluziune socială;
 • elaborează materialele documentare solicitate de organisme naționale și internaționale privind evoluțiile demografice și fenomenul de îmbătrânire;

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale