Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti – Ilfov


Domeniul de studii

Drept Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • studierea legislației specifice domeniului protecției consumatorilor referitoare la securitatea produselor și serviciilor destinate populației, precum și la apărarea drepturilor legitime și intereselor economice ale acestora;
  • participarea la acțiuni de control și supraveghere a pieței produselor și serviciilor împreună cu personalul de specialitate;
  • prezentarea de propuneri în scopul îmbunătățirii procedurilor și metodologiilor specifice domeniului de activitate, precum și modul de lucru în cadrul instituției;
  • formularea răspunsurilor către petenți ca urmare a soluționării sesizărilor și reclamațiilor înregistrate  și instumentate de personalul de specialitate din cadrul Comisariatului, în termenele prevăzute de OG nr. 27/2002;
  • menținerea unei evidențe clare și precise a sarcinilor primite și a modului de rezolvare a acestora la termenele stabilite, raportând conducerii  modul de îndeplinire sau motivele de neîndeplinire a sarcinilor la termenele stabilite;
  • exercită orice alte sarcini care țin de natura și specificul funcției;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • de-a lungul anilor, O.P.C. a căpătat în conștiința publică, pe lângă calitatea de apărător al drepturilor oricărui consumator, o responsabilitate în plus, și anume aceea de sursă permanentă de sfaturi în achiziția de bunuri alimentare, nealimentare sau la încheierea contractelor pentru diverse servicii;

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor