Serviciul Adopții


Domeniul de studii

Asistență socială Drept Psihologie Sociologie Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea de rapoarte, analize și materiale informative privind adopţia;
 • participă la elaborarea propunerilor de proiecte de metodologii de lucru/ghiduri adresate specialiștilor care lucrează în domeniul adopției;
 • participă la elaborarea răspunsurilor transmise instituțiilor, autorităților sau persoanelor fizice care se adresează ANPDCA în raport cu problematica adopțiilor;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

 

Descriere

 • participă la elaborarea de acte normative în domeniul adopției;
 • gestionează Registrul Național pentru Adopții conform prevederilor legale în vigoare;
 • furnizează, la cerere, informații de interes public în domeniul adopției, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiii de interes public;
 • acordă consultanță la cerere persoanelor fizice sau juridice în ceea ce privește procedurile de adopție;
 • asigură îndrumarea metodologică a activităților privind procedura adopției de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și organismelor private autorizate, care realizează activități privind adopția;
 • coordonează și supraveghează activitățile de adopție și realizează cooperarea internațională în domeniul adopției;
 • îndrumă și sprijină în mod corespunzător familiile sau persoanele în vederea efectuării procedurii necesare adopției;
 • ține evidența centralizată, în baza informațiilor existente în Registrul Național pentru Adopții, a adopțiilor naționale și internaționale încuviințate pe teritoriul României;
 • efectuează notificările și comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004 (r3) privind procedura adopției;
 • înregistrează cererile de adopție ale persoanelor sau familiilor care locuiesc în mod obișnuit pe teritoriul altor state și care doresc să adopte copii din România;
 • urmărește evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și adoptator sau familia adoptatoare în cazul adopțiilor internaționale;
 • asigură eliberarea certificatelor care atestă că adopția a fost încuviințată conform normelor impuse de Convenția de la Haga în materia cooperării privind adopția internațională;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie