Departamentul de Comerț Exterior - Direcţia Europa Necomunitară şi Asia Centrală


Domeniul de studii

Administrarea afacerilor Economie Management Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • monitorizează evoluția relațiilor comerciale și de cooperare economica bilaterale cu țările din aria de responsabilitate. În acest sens, elaborează şi actualizează, pentru fiecare țară în parte, un dosar care cuprinde, în principal:
  • nota privind relațiile economice bilaterale;
  • punctajul general privind principalele probleme în relațiile economice cu țara respectivă şi, după caz, punctaje tematice;
  • fişa sintetică a relațiilor bilaterale economice;
  • strategia dezvoltării relațiilor economice bilaterale, prognoze şi programe de acțiuni avute în vedere;
  • rapoartele reuniunilor Comisiei mixte, a consiliului de cooperare sau a consultărilor bilaterale, după caz, funcție de formă de colaborare instituțională existentă cu fiecare țară în parte;
  • informații privind întâlnirile la nivelul înalților demnitari;
  • îndrumarul de afaceri pentru țara respectivă, care se realizează în colaborare cu reprezentantul MMACA în acea țară;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competențe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

 • asigură și răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin DCE, potrivit legii, privind gestionarea relațiilor economice și comerciale bilaterale ale României cu statele europene ne-membre ale Uniunii Europene și din Asia Centrală aflate în aria de responsabilitate;

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat