Serviciul Juridic Contencios


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea unor proiecte de acte cu caracter administrativ;
 • participă la elaborarea proiectelor adreselor de răspuns transmise instituțiilor, autorităților sau persoanelor fizice care se adresează ANPDCA în raport cu problematica drepturilor copilului și adopției;
 • participă la elaborarea propunerilor de documente elaborate în activitatea curentă a serviciului juridic/contencios;
 • participă la elaborarea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările parlamentare care vizează activitatea Autorităţii.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • efectuează analize și întocmește documentații privind oportunitatea inițierii sau modificării unor acte normative din domeniul protecției drepturilor copilului si adopție, în raport cu fenomenele ce apar în aplicarea reglementărilor legale în vigoare;
 • elaborează, cu consultarea/implicarea celorlalte compartimente din structura instituției, proiectele de acte normative inițiate de către Autoritate și asigură desfășurarea circuitului de avizare al acestora, în condițiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • formulează proiectele răspunsurilor la interpelările și întrebările care vizează activitatea Autorității, adresate de deputați sau senatori precum și puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaților și senatorilor;
 • întocmește propuneri de avize la proiectele de acte normative inițiate de alte ministere și organe centrale de specialitate pentru care se solicită avizarea de către Autoritate;
 • elaborează referatele de aprobare și proiectele deciziilor cu caracter normativ și instrucțiunilor emise de Președintele Autorității și avizează pentru legalitate deciziile cu caracter individual ale acestuia;
 • formulează răspunsuri la petițiile cetățenilor/adreselor organizațiilor neguvernamentale sau instituțiilor interne/internaționale, repartizate spre soluționare Serviciului Juridic și Contencios;
 • introduce acțiuni, depune întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, renunță la acțiuni și căi de atac și exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor Autorității la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care este citată Autoritatea;
 • instrumentează solicitările vizând dezvăluirea adopției, a identității părinților firești ai adoptatului, obținerea informațiilor cu caracter general vizând traseul instituțional și istoricul personal al persoanelor adoptate sau după caz, contactarea părinților firești și/sau rudelor biologice;
 • asigură instrumentarea cererilor de autorizare a organismelor private române de a activa în cadrul procedurii adopției interne și a cererilor de autorizare a organizațiilor străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie