Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile - Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile


Domeniul de studii

Contabilitate Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • studiază actele normative elaborate de compartimentul în care își desfașoară stagiul;
 • analizează programul de elaborare a situațiilor financiare, existent pe site-ul MFP-ANAF;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): începător

Descriere

 • Compartimentul de coordonare a relaţiilor cu Comisia Europeană pentru domeniul contabilităţii şi auditului, precum şi reglementarea profesiei contabile
  • analizează propunerile de acte normative comunitare în domeniul contabilităţii şi al auditului, în vederea asigurării transpunerii şi implementării acestora în legislaţia naţională;
  • elaborează și actualizează reglementările privind organizarea și conducerea contabilității persoanelor juridice fără scop patrimonial;
  • elaborează și actualizează:legea contabilităţii;modelele situaţiilor financiare anuale solicitate persoanelor juridice fără scop patrimonial;
  • elaborează și actualizează reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aplicabilă anumitor categorii de persoane;
  • elaborează și actualizează normele metodologice privind documentele financiar-contabile;

Ministerul Finanțelor Publice