Cabinet Secretar de stat - Dan Dumitrescu


Domeniul de studii

Medicină Medicină dentară Relații internaționale și studii europene Științe ale comunicării Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

3

Activitățile stagiarilor

 • întocmirea și actualizarea agendei de lucru a secretarului de stat;
 • prezentarea spre analiză a documentelor primite;
 • formularea unor opinii si puncte de vedere;
 • prezentarea spre aprobare/avizare a documentelor emise de departamentele și direcțiile din structura Ministerului Sănătății;
 • activitate de documentare de specialitate în aria de coordonare a secretarului de stat;
 • redactarea unor lucrări, în conformitate cu dispozițiile secretarului de stat;
 • colaborarea în cele mai bune condiții cu toate departamentele, direcțiile și compartimentele din structura ministerului, precum și relaționarea eficientă cu alte ministere, autorități și regii naționale;
 • ține evidența sarcinilor rezultate din ședințele/întâlnirile Secretarului de stat;
 • asigură publicarea in Registrul Unic al Transparenței Intereselor a întâlnirilor Secretarului de stat și intocmeste minuta acestor întâlniri;
 • participă la audiențele ținute de Cabinetul Secretarului de stat și elaborează adrese către structurile de specialitate ale ministerului sau către alte instituții, după caz, în urma acestor întâlniri;

 

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 •  ajută ministrul în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin acestuia, îndeplinind atribuțiile stabilite prin ordinul de ministru (ordin delegare atribuții);

 

Ministerul Sănătății

 • Locuri disponibile:3 locuri
 • Pagina web oficială: http://www.ms.ro
 • Localizare: