Departamentul pentru Situații de Urgență


Domeniul de studii

Drept Informatică Inginerie civilă și instalații Medicină Relații internaționale și studii europene Știința mediului

Numarul de locuri ale postului disponibil

4

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinirea tuturor sarciniilor ce îi sunt atribuite de către coordonator

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

 • atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor (UPU/CPU);
 • monitorizarea tipurilor de risc;
 • executarea controalelor preventive;
 • instruirea personalului cu atribuţii în domeniu, acordarea asistenţei tehnice de specialitate, informarea, educarea preventivă şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
 • înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice locale şi avertizarea populaţiei prin intermediul mijloacelor tehnice specifice despre posibilitatea/iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă;
 • căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor aflate în pericol, imobilizate sau captive în medii ostile vieţii, independent, cu forţele şi mijloacele din dotare şi/sau în cooperare cu cele aparţinând altor structuri cu atribuţii în domeniu;
 • participarea la evacuarea şi transportul, atunci când este posibil, a persoanelor şi a unor categorii de bunuri materiale periclitate de producerea situaţiilor de urgenţă, precum şi la instalarea taberelor de sinistraţi;
 • acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească prin intermediul S.M.U.R.D.;
 • asigurarea măsurilor specifice domeniului de competenţă pe timpul desfăşurării unor evenimentele publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă;
 • localizarea, limitarea propagării, stingerea incendiilor şi participarea la înlăturarea efectelor negative ale acestora;
 • participarea, cu mijloace proprii, la acţiunile de transport şi distribuire a apei, hranei şi bunurilor de primă necesitate pentru persoanele evacuate;
 • participarea cu forţe şi mijloace specializate la executarea cercetării C.B.R.N. şi marcarea zonelor contaminate;
 • participarea la activităţi de evaluare a pagubelor, cercetarea cauzelor producerii unor situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă.

Ministerul Afacerilor Interne