Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Drept Fizică Informatică Informatică economică Ingineria sistemelor Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Inginerie și management Matematică Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinește la solicitarea îndrumătorului desemnat orice sarcini legate de principalele activități ale structurii;
 • înaintează propuneri privind elaborarea de proiecte în domeniul societății informaționale;
 • participă la implementarea politicilor europene în domeniul securităţii reţelelor şi sistemelor informatice şi a criminalităţii informatice;
 • la solicitarea îndrumătorului colaborează cu orice alte instituții cu respectarea limitelor de competență;
 • participa la procesul de elaborare politici şi ghiduri privind accesibilitatea site-urilor web;
 • participă la implementarea politicilor europene în domeniul securităţii reţelelor şi sistemelor informatice şi a criminalităţii informatice;
 • participa la analizarea documentatiilor  instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking în vederea acordării avizului tehnic;
 • participa la analizarea documentatiilor de avizare a centrelor de date si arhive electronice;
 • participa la realizarea unei baze de date privind monitorizarea serviciilor societății informaționale;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat
  • preferabil cunoștințe despre dezvoltarea full-stack a aplicațiilor web.
  • doar cunoștințe despre dezvoltare front-end în Angular sunt, de asemenea, acceptabile

Descriere

 • participare la elaborarea strategiei privind asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;
 • participarea la implementarea policilor europene în domeniul securității rețelelor, sistemelor informatice și a criminalității informatice;
 • participarea la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul societății informaționale și armonizarea legislației naționale cu cea a UE;
 • promovarea standardelor și recomandărilor emise de UE în domeniul său de competență;

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale