Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-R - Direcția Analize, Politici și Cooperare


Domeniul de studii

Drept Relații internaționale și studii europene Științe ale comunicării Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • participă la toate activitățile specifice Direcției, în limita competențelor;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

 • dezvoltă relații de parteneriat cu alte structuri naționale sau internaționale cu competențe  și responsabilități în domeniul securității cibernetice;
 • participă la negocierea de memorandumuri/protocoale de cooperare în limitele mandatului dat de directorul general, și păstrează evidența documentelor de cooperare cu aceștia;
 • diseminează informațiile destinate publicului larg și partenerilor, în conformitate cu protocoalele/memorandumuri de cooperare, și cu respectarea prevederile legale;
 • organizează activități de instruire în domeniul de referință cu sprijinul Direcției Tehnice;
 • asigură diseminarea politicilor publice de prevenire și contracarare a incidentelor de securitate din cadrul infrastructurilor cibernetice;
 • dezvoltă parteneriate publice-private;
 • asigură încheierea protocoalelor de cooperare/colaborare cu instituțiile publice sau alte persoane juridice de drept public sau privat, naționale sau internaționale;
 • asigură cadrul organizatoric necesar schimbului de informații dintre diversele echipe de tip CERT, utilizatori, autorități, producători de echipamente și soluții de securitate cibernetică, precum și furnizorii de servicii în domeniu;
 • cooperează cu institutele de cercetare, instituții de învățământ superior și persoane de drept privat în realizarea unor proiecte de cercetare și pregătirea unor specialiști în domeniu;
 • realizează analize de risc în materie de securitate cibernetică;
 • elaborează propuneri privind modificarea cadrului legislativ în vederea stimulării dezvoltării securității infrastructurilor cibernetice ce asigură funcționalitatea de utilitate publică ori asigură servicii ale societății informaționale;
 • elaborează proceduri și recomandări privind securitatea cibernetică, potrivit prevederilor legale privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 • elaborează statistici folosind surse de informare proprii sau datele cuprinse în rapoartele publice;
 • elaborează politici publice de prevenire și contracarare a incidentelor de securitate cibernetică din cadrul infrastructurilor cibernetice;
 • elaborează ghiduri de bune practici și recomandări în domeniul securității cibernetice;
 • desfășoară o activitate sistematică de informare-documentare în domeniu securității cibernetice;
 • asigură servicii de consultanță de specialitate autorităților publice responsabile cu privire la produsele și sistemele de securitate cibernetică care deservesc infrastructurile critice naționale și europene;
 • participă la realizarea serviciilor de consultanță pentru managementul calității serviciilor de securitate cibernetică;
 • asigură participarea în diferite grupuri de lucru constituite la nivelul CERT-RO, conform dispozițiilor conducerii;

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică