Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-R - Direcția Tehnică


Domeniul de studii

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • participă la toate activitățile specifice Direcției, în limita competențelor;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat
  • cunoștințe de securitate IT: criptografie, semnături digitale, protocoale de autentificare, soluții antimalware, firewall-uri, routere, IDS/IPS, SIEM
  • noțiuni de arhitectura hardware, software și de comunicații a sistemelor informatice: protocoalele de comunicații TCP/IP, servere web, servere de baze de date și servere de aplicații

Descriere

 • Serviciul Securitatea Informației și Monitorizare
  • realizează activitatea de răspuns la incidentele de securitate cibernetică transmise către CERT-RO
  • identifică, preia, clasifică și gestionează evenimente și incidente de securitate cibernetică pe care le păstrează ulterior în baze de date specifice, administrate de CERT-RO
  • realizează documente de informare a publicului prin  portalul  CERT-RO, prin care sunt publicate noutăți din domeniu, alerte privind amenințările cele mai probabile și bune practici de protecție recomandate
  • întreprinde analize tehnice în domeniul de competență al CERT-RO și asigură suport tehnic, în condițiile legii, la răspunsul la incidente de securitate cibernetică
  • colectează sesizări și informații despre incidente de securitate cibernetică
 • Serviciul Tehnologia Informației
  • realizează întreținerea și dezvoltarea tuturor componentelor sistemelor informatice și de comunicații ale CERT-RO
  • asigură funcționarea în condiții optime a tuturor echipamentelor și accesul utilizatorilor, în condiții de securitate conform politicii aprobate la nivel de instituție, la resursele de calcul (hardware și software) ale CERT-RO

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică