Departament Cercetare - ROTLD


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Economie Fizică Informatică Informatică economică Inginerie și management Matematică Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • respectă regulamentul intern, normele și procedurile de lucru din ICI București;
 • participă în echipele în care a fost repartizat la extinderea/implementarea/dezvoltarea activităților de instalare, implementare și întreținere a sistemelor și aplicațiilor informatice;
 • execută activități de instalare, implementare și întreținere a sistemelor și aplicațiilor informatice realizate în cadrul contractelor de cercetare-dezvoltare sau a contractelor directe cu beneficiari ori în cadrul structurii;
 • utilizează patrimoniul tehnico-științific de care dispune ICI București, exclusiv pentru activități profesionale în interesul institutului;
 • monitorizează și întreține infrastructura și serviciile IT ale institutului;
 • în cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate se ocupa împreună cu specialiștii institulului de rezolvarea problemelor;
 • execută sarcini suplimentare legate de activitatea sa, doar dacă acestea sunt stabilite de persoane autorizate, pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 • execută alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat
  • utilizare aplicații software MS Office;
  • sisteme de comunicații date;
  • rețele calculatoare arhitecturi;
  • sisteme de operare/administrare sisteme de operare Unix, Windows;
  • echipamente de comunicații: router, modem switch;
  • limbaje de programare: JAVA, PYTON, C, PERL, PHP;
  • baze de date: MySQL, PostgreSQL

 

Descriere

 • desfășoară activitatea curentă în domeniul cercetării-dezvoltării în informatică și participă în cadrul echipelor de cercetători și analiști-programatori la realizarea proiectelor aflate în desfășurare;
 • desfășoară activități de cercetare-dezvoltare avansată în domeniul informaticii aplicate, tehnologiei informației și comunicațiilor de date, în conformitate cu obiectivele programelor naționale și internaționale de cercetare-dezvoltare, precum și cu obiectul de activitate al institutului și domeniul său de activitate;
 • execută lucrările contractate și asigură calitatea acestora conform cerințelor sistemului calității;
 • prezintă rezultatele cercetărilor realizate în cadrul echipelor de profil, prin diferite forme: publicații, participări la manifestări științifice și expoziționale interne și internaționale, activități în asociații profesionale și/sau științifice de profil;
 • participă la activitățile de analiză, de specificare a cerințelor, proiectare, dezvoltare, instalare, implementare și întreținere a sistemelor și aplicațiilor informatice realizate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare;
 • participă la acțiuni de transfer tehnologic și de valorificare a rezultatelor cercetărilor desfășurate și ale colectivului de cercetare din care face parte, în condițiile legii;

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică