Direcția Generală de Legislație Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile - Serviciul sinteză și coerență legislativă Cod procedură fiscală - Cod fiscal și coordonare metodologică a ANAF


Domeniul de studii

Drept Economie Economie și afaceri internaționale Finanțe

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea materialelor de sinteză cu privire la aplicarea legislației ce face obiectul de reglementare al serviciului;
 • participă la întocmirea punctelor de vedere solicitate de contribuabili și/sau instituții;
 • analizează prevederile legislației ce face obiectul de reglementare al serviciului, în vederea identificării eventualelor necorelări;
 • participă la oricare alte activități aflate în derulare la nivelul serviciului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare: nivelul intermediar: intermediar

Descriere

 • elaborează proiecte de acte normative (legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență și hotărâri de Guvern) pentru modificarea și completarea legislației în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale și al disciplinei financiare;
 • analizează prevederile Codului fiscal și al altor legi care reglementează impozite, taxe, contribuții în scopul identificării eventualelor necorelări cu prevederile legislației din domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale, în domeniul legislației nefiscale, precum și în domeniul privind regimul juridic al contravențiilor;
 • efectuează studii juridice comparate privind legislația în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale, precum și al disciplinei financiare;
 • elaborează puncte de vedere la solicitarea contribuabililor, organelor fiscale, altor ministere și instituții publice centrale sau locale, precum și a direcțiilor din structura MFP și ANAF în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale, cazierului fiscal, disciplinei financiare precum și în domeniul legislației privind regimul general al contravențiilor;
 • elaborează materiale de sinteză pe baza informațiilor și indicatorilor primiți cu privire la monitorizarea aplicării prevederilo legislației în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale, în domeniul legislației nefiscale, precum și în domeniul legislației privind regimul general al contravențiilor;

Ministerul Finanțelor Publice