Direcția de Înregistrare Sistematică - Serviciul de Înregistrare Sistematică a Proprietăților Imobiliare


Domeniul de studii

Inginerie geodezică

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea proiectelor de legi, acte normative, norme, reglementări tehnice, standarde, procedee și metodologii de specialitate în domeniul cadastrului;
 • participă la coordonarea și monitorizarea contractelor de înregistrare sistematică a proprietăților derulate de ANCPI în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;
 • participă la verificarea și aprobarea livrabilelor în cadrul proiectelor implementate de ANCPI, în conformitate cu competențele profesionale;
 • participă la elaborarea analizelor, sintezelor și rapoartelor de specialitate necesare conducerii ANCPI, OCPI sau instituțiilor și organismelor de specialitate;
 • se documentează și formulează răspunsuri la cererile, petițiile, scrisorile persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu dispozițiile legale;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • organizează, coordonează și controlează activitatea de cadastru general din cadrul Agenției și instituțiilor subordonate
 • elaborează și actualizează legislația în domeniul cadastrului și a înregistrării sistematice a proprietăților
 • monitorizează și coordonează aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul cadastrului de către instituțiile subordonate în vederea asigurării unei bune practice unitare, la nivelul țării
 • oferă suport de specialitate instituțiilor subordonate Agenției în aplicarea normelor tehnice din domeniul cadastrului și a înregistării sistematice a proprietăților

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară