Direcția Cadastru și Geodezie


Domeniul de studii

Inginerie geodezică

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la analiza și centralizarea propunerilor de elaborare/modificare a proiectelor de legi, acte normative, reglementări tehnice de specialitate în domeniul specific de activitate;
 • conlucrează cu personalul DCG pentru îndeplinirea ordinelor directoului general, dispozițiilor directorului DCG sau șefilor de servicii DCG;
 • participă la elaborarea analizelor, sintezelor și rapoartelor de specialitate necesare conducerii Agenției Naționale de Cadastru și Publictate Imobiliară;
 • la propunerea șefului ierarhic participă în calitate de invitați, la ședințele de lucru din cadrul DCG și ANCPI
 • se documentează și participă alături de personalul DCG la formularea răspunsurilor la cererile/petițiile persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu dispozițiile legale;
 • participă la arhivarea documentelor digitale/analogice din DCG sub îndrumarea personalului cu atribuții de arhivare a documentelor din cadrul DCG și ANCPI;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • organizează, coordonează și controlează activitatea de cadastru și geodezie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a instuțiilor subordonate;
 • elaborează și actualizează legislația în domeniul cadastrului și al geodeziei;
 • reglementează activitatea de cadastru și geodezie din cadrul ANCPI și a instituțiilor subordonate și urmărește implementarea reglementărilor;
 • reglementează modul de preluare, validare și integrare a datelor și informațiilor furnizate de persoanele autorizate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 • participă la activitățile și programele de dezvoltare și cercetare științifică în domeniul de activitate;
 • oferă suport de specialitate și coordonează aplicarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și al geodeziei de către instituțiile subordonate Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea asigurării unei practici unitare la nivel național;

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară