Cabinet Secretar de Stat - Adrian Mlădinoiu


Domeniul de studii

Drept Economie Economie și afaceri internaționale Relații internaționale și studii europene Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • ridicarea corespondenței de la registratură;
 • înregistrarea documentelor în registrul de intrare-ieșire a documentelor;
 • întocmirea agendei de lucru, a mapei de lucru și înregistrarea audiențelor solicitate demnitarului;
 • întocmirea și redactarea unor lucrări conform solicitării demnitarului;
 • preluarea și transmiterea lucrărilor conform rezoluțiilor;
 • preluarea apelurilor și a solicitărilor telefonice și transferul acestora către demnitar sau transferul acestora spre competentă soluționare;
 • însoțirea demnitarului la întâlniri, precum și întocmirea proceselor verbale și a minutelor întrunirilor de lucru avute de către demnitar;
 • semnalarea disfuncționalităților de comunicare și coordonare care aduc atingere bunului mers al activității în cadrul cabinetului, inclusiv cele care vizează comunicarea cu alte instituții.;
 • după caz, formularea de sugestii privind îmbunătățirea elementelor de punctaj sau materialelor transmise demnitarului de diferitele instituții de profil în vederea folosirii acestora în cadrul întâlnirilor cu parteneri de dialog pe teme care țin de competența cabinetului;
 • participarea la întrunirile și activitățile la care este trimis de către demnitar;
 • participă la întâlniri și discuții cu înalți oficiali ai statului și reprezentanți diplomatici și va lucra individual sau în comun cu echipa din cadrul cabinetului pentru a găsi soluții inovatoare pentru problemele specifice administrației publice;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • gestionarea și optimizarea circuitului documentelor redactate în cadrul cabinetului și/sau destinate activitǎții acestuia;
 • asigurarea dialogului inter-instituțional impus de activitatea cabinetului;

Guvernul României