Cabinet Consilier de Stat - Radu Țipișcă


Domeniul de studii

Geografie Ingineria sistemelor Management

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

  • analizarea și fundamentarea documentelor ce au ca subiect principal programele naționale în domeniul managementului situațiilor de urgență;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
  • Competențe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

  • asigură reprezentarea Prim-Ministrului la activitățile din domeniul managementului situațiilor de urgență, în limitele competențelor mandatului stabilit de acesta;
  • colaborează cu Ministrul Afacerilor Interneși consiliază Prim-Ministrul privind necesitatea și operativitatea solicitării sau furnizării asistenței internaționale, în cazul situațiilor de urgență cu impact deosebit de grav, pe baza propunerilor comandamentului acțiunii;
  • analizează, fundamentează și consiliază Prim-Ministrul, privind programele naționale de refacere/reabilitare a zonelor grav afectate în urma manifestării situațiilor de urgență, luând în considerare propunerile formulate de autoritățile locale și de autoritățile responsabile cu managementul tipurilor de risc;
  • prezintă Prim-Ministrului informări cu privire la situația în domeniul situațiilor de urgență;
  • consiliază Prim-Ministrul în problematica evacuării în caz de conflict armat sa al amenințărilor hibride-asimetrice;

Guvernul României