Direcția Generală Antifraudă Fiscală - Serviciul Cooperare Administrativă Internațională


Domeniul de studii

Administrarea afacerilor Cibernetică și statistică Contabilitate Economie Economie și afaceri internaționale Finanțe Informatică economică Management Marketing

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • cunoașterea cadrului normativ intern care reglementează activitatea DGAF;
 • cunoașterea cadrului normativ intern și internațional care reglementează cooperarea administrativă internațională;
 • cunoașterea principalelor decizii din jurispudența Curții Europene de Justiție care au impact în planul sancționării și prevenirii fraudelor fiscale;
 • cunoașterea principalelor tipuri de fraudă fiscală și vamală;
 • familiarizarea cu fluxul operațional intern DGAF și participă la asigurarea acestuia
 • familiarizarea cu bazele de date utilizate în domeniul cooperării administrative internaționale
 • contribuie la analizarea schimburilor de informații provenite de la alte state, identificarea tipurilor de fraudă care fac obiectul cooperării administrative internaționale și decelarea existenței unor eventualele riscuri de fraudă în plan intern

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • gestionează activităţile de cooperare externă ale Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală;
 • pe baza analizelor proprii, propune acţiuni de verificare şi control pe linia prevenirii si combaterii fraudei fiscale şi informează/sesizează alte instituţii/entităţi atunci când se conturează aspecte de competenţa acestora; monitorizează noile fenomene şi tendinţe de fraudă şi propune măsuri concrete pentru combaterea acestora;
 • primeşte de la/transmite către autoritatea competentă din cadrul Agenţiei solicitările de informaţii în baza Regulamentului 904/2010, gestionând valorificarea şi soluţionarea acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • gestionează solicitările punctuale transmise de structurile Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală privind schimbul de informaţii în domeniul accizelor, impozitelor directe şi operaţiunilor vamale către statele membre UE sau state terţe, precum şi rezultatele verificărilor efectuate în cazurile în care au fost solicitate aceste informaţii;
 • gestionează si urmăreşte valorificarea informaţiilor primite in cadrul grupurilor de lucru EUROFISC şi, totodată, asigură furnizarea de informaţii în cadrul acestor grupuri;
 • gestionează si urmăreşte valorificarea informaţiilor cu incidenţă în domeniul de competenţă al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, primite în cadrul protocoalelor şi acordurilor de cooperare internaţională încheiate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • contribuie şi/sau participă la derularea unor acţiuni de verificare şi control de specialitate în vederea soluţionării solicitărilor externe, valorificării datelor rezultate din schimbul internaţional de informaţii, precum şi formulării unor astfel de solicitări către autorităţile omoloage din alte state;
 • asigură periodic pregătirea inspectorilor antifraudă in materie de tranzacţii transfrontaliere, inclusiv noile proceduri de lucru, având drept scop eficientizarea şi valorificarea schimbului de informaţii;
 • coordonează şi monitorizează activităţile desfăşurate de structurile Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală ce decurg din cooperarea internaţională;
 • furnizează structurilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală informaţii primite din partea altor state membre pentru sprijinirea unor acţiuni de verificare, precum şi, după caz, altor instituţii publice abilitate, cu aprobarea factorilor competenţi, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale;

Agenția Națională de Administrare Fiscală