Direcția generală Coordonare Inspecție Fiscală - Serviciul Analiză de Risc


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • Studiază și analizează procedurile privind efectuarea analizei de risc în vederea selectării contribuabililor pentru inspectia fiscală și emiterii FRF,
 • Studiază, analizează și face propuneri privind înbunătățirea criteriilor de risc utilizate pentru efectuarea analizei de risc fiscal.
 • Efectuează, analiză și studiază, împreună cu persoanele de specialitate din cadrul CNIF toate aspectele legate de actualizarea şi imbunătăţirea aplicaţiilor informatice specifice activităţii de inspecţie fiscală, a celor privind întocmirea FRF.
 • Participă la testarea/implementarea programelor informatice specifice activităţii de inspecţie fiscală,
 • Participă la întretinerea programelor informatice existente,
 • Face propuneri obiective de cercetare și dezvoltare software.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • Efectuarea analizei de risc în vederea selectării contribuabililor pentru inspectia fiscală,
 • Coordonarea ativităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală în domeniul controlui electronic,
 • Gestionarea, actualizarea şi imbunătăţirea aplicaţiilor informatice specifice activităţii de inspecţie fiscală,
 • Elaborarea de metodologii şi proceduri specifice activităţii serviciului analiză de risc,

Agenția Națională de Administrare Fiscală