Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne - Biroul de Achiziții Directe


Domeniul de studii

Drept Economie Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea la centralizarea documentelor gestionate la nivelul biroului
 • îndosariere/arhivare/copiere documente
 • verificarea, împreună cu îndrumătorul a datelor centralizate
 • centralizarea stadiului lucrărilor la nivelul biroului
 • utilizarea aplicatiei SEAP/SICAP
 • indeplineste orice alte sarcini specifice, stabilite de catre indrumatorul de stagiu.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ recuperarea înregistrării instituţiei în SEAP sau recuperarea certificatului digital
 • elaborează şi actualizează strategia anuală şi programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuale/ de iniţiere elaborate de compartimentele beneficiare ale achiziţiei din cadrul instituţiei, potrivit prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice;
 • elaborează documentaţiile de atribuire, cu excepţia caietului de sarcini/specificaţiilor tehnice, pe baza informaţiilor şi a propunerilor transmise de celelalte compartimentele ale instituţiei
 • elaborează documentele – suport, respectiv strategiile de contractare pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări

Agenția Națională de Administrare Fiscală