Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne - Serviciul tehnic gestiune mijloace de transport


Domeniul de studii

Economie Inginerie și management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea la activitățile de efectuare de modificări în softurile puse la dispoziţie de operatorii economici care furnizează combustibil pe bază de carduri de carburant
 • participarea la centralizarea documentelor la nivelul serviciului
 • participarea la activitatea de verificare a devizelor de reparatii și întreținere auto
 • îndosariere/arhivare/copiere documente
 • îndeplineste orice alte sarcini specifice, stabilite de catre indrumatorul de stagiu

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii optime a activităţii parcului auto al aparatului propriu al Agenţiei;
 • ţine evidenţa cotelor alocate pe cardurile de carburant folosite pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului propriu al Agenţiei aprobate;
 • efectuează modificări (emitere, blocare, deblocare şi schimbare limită pe carduri), în softurile puse la dispoziţie de operatorii economici care furnizează combustibil pe bază de carduri de carburant, în baza prevederilor legale şi a solicitărilor utilizatorilor autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului propriu al Agenţiei;
 • centralizează Notele de informare, transmise de direcţiile generale/direcţiile/serviciile/persoanele desemnate care au autovehicule în exploatare, privind starea tehnică a acestora şi programează prioritizat autovehiculele în service pentru remedierea defecţiunilor în baza contractelor încheiate de Agenţie cu operatorii economici care prestează servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule;
 • verifică devizele de reparaţii şi întreţinere transmise de operatorii economici care prestează servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule, în baza contractelor încheiate cu Agenţia şi ţine evidenţa principalelor piese înlocuite şi operaţiuni efectuate pe fiecare autovehicul în parte;

Agenția Națională de Administrare Fiscală