Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de coordonare legislativă și îndrumare metodologică


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • însuşirea legislaţiei specifice soluţionării contestaţiilor;
  • depersonalizarea deciziilor de soluţionare;
  • activităţi de arhivare, îndosariere, scanare şi xeroxare a dosarelor contestaţiilor;
  • participarea la susţinerile orale desfăşurare în cadrul Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor.

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

  • avizarea pentru legalitate, din punct de vedere procedural, a deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor de direcţia generală, precum şi actele de procedură întocmite în soluţionarea contestaţiilor.

Agenția Națională de Administrare Fiscală