Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de soluționare a contestațiilor formulate de persoane fizice precum și împotriva actelor administrative emise de organele de inspecție fiscală din aparatul central din ANAF


Domeniul de studii

Contabilitate Economie Finanțe Relații internaționale și studii europene Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • depersonalizarea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor;
  • activităţi de arhivare, îndosariere, scanare şi xeroxare a dosarelor contestaţiilor;
  • participarea la susţinerile orale desfăşurare în cadrul Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor.

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

  • soluţionarea contestaţiilor conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi Ordinului privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală