Direcția de Metodologie, Monitorizare, Raportare și Relații Instituționale - Serviciul Relații Instituționale


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la efectuarea traducerilor și retroversiunilor realizate în cadrul serviciului;
 • participă la asigurarea bunei desfășurări a vizitelor, întâlnirilor, delegațiilor organizate în cadrul APIA;
 • participă la pregătirea materialelor informative solicitate serviciului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2, Franceză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează împreună cu direcțiile de specialitate, proiectele de acorduri și protocoale de colaborare cu organisme și instituții de profil similar din țară și din străinătate;
 • elaborează Convențiile de lucru dintre APIA, bănci și fondurile de garantare în domeniul agriculturii pentru formele de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și bugetul național;
 • colaborează cu organisme și organizații internaționale din domeniul de activitate al APIA și asigură menținerea legăturii cu instituțiile similare acesteia din străinătate;
 • asigură pregătirea de materiale de prezentare/informare privind activitatea APIA, respectiv gestionarea formelor de sprijin destinate fermierilor, derulate din fonduri europene (FEGA, FEADR) si de la bugetul National;
 • participă la elaborarea programelor și organizarea vizitelor efectuate de delegații străine;
 • efectuează traduceri și retroversiuni la solicitarea conducerii APIA;

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură