Direcția Măsuri Specifice


Domeniul de studii

Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • tehnoredactare şi pregătire de documente/corespondență/materiale informative;
 • operare date din documente specifice în aplicația electronică  de gestionare a rentei viagere;
 • compilare date / informații (prevederi legale și procedurale) în vederea întocmirii răspunsurilor la petiții, solicitări de clarificări, notificări;
 • centralizare date provenite din centrele județene: monitorizări, statistici ş.ș
 • pregătire documentație pentru fotocopiere, prelucrare şi redactareș

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • gestionarea Rentei viagere agricole acordată în conformitate cu prevederile Legii 247 /2005 – Titlul XI;
 • activitatea de vizare a carnetelor de rentier (peste 55.000 rentieri) desfășurată în perioada 1 martie – 30 august la nivel teritorial, ce presupune la nivel central prin DMS coordonarea și monitorizarea de la nivel central a activității centrelor județene și informarea rentierilor;
 • primirea, verificarea și arhivarea documentelor transmise de la nivel județean, precum și procesarea datelor în sistemul informatic;
 • verificarea administrativă și autorizarea la plată (peste 55.000 de dosare): analizarea documentelor în vederea stabilirii în conformitate cu legislaţia specifică a eligibilităţii acestora şi calcularea sumelor cuvenite;
 • formularea răspunsurilor la solicitări de informații/clarificări, la solicitări de duplicate carnete rentier, notificarea rentierilor pentru clarificări / completări;

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură