Direcția Generală Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse, Rezerve Petrol – Compartimentul Tehnologia Informației și Baza de Date


Domeniul de studii

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • procesare, analiză și reprezentare de date, editarea de conţinut foto/video, realizare de infografice;
 • prelucrare hărți tematice pentru prezentări promoționale; întocmirea materialelor grafice necesare pentru prezentarea atribuțiilor şi competenţelor A.N.R.M și a oportunităților de investiții în explorare/ exploatare petrolieră ;
 • realizare broşuri şi materiale promoţionale; participare la întocmirea materialelor de prezentare pentru rundele de licitaţie în vederea obţinerii concesiunilor pentru operaţiuni petroliere;
 • administrarea, dezvoltarea şi actualizarea paginii web a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (web design și programare web);

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2, Franceză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat
  • Deisgn web;
  • Arhitecturi aplicaţii web;
  • XML / HTML / CSS / PHP / Python
  • Programare web
  • Software editare materiale promoționale

Descriere

 • A.N.R.M. a dezvoltat și implementat un sistem de baze de date pentru sectorul de resurse minerale care permite colectarea datelor, administrarea, modificarea și analiza acestora în legătură cu perimetrele in care se desfășoară activități de explorare/ exploatare de resurse minerale. A fost integrat un sistem de vizualizare geographic (GIS) pentru perimetrele în care se desfășoară activități de explorare/ exploatare de resurse minerale, suport pentru promovarea concesiunilor de resurse minerale către potențiali investitori.
 • aplicația are interfețele utilizator cu funcționalități atât de introducere de date cât si de vizualizare/modificare, structurate pe module si permite crearea, editarea si vizualizarea unor date spaţiale (hărți).
 • harta este organizata pe straturi (layer) cu diverse informatii: perimetre functie de stare (perimetre active, perimetre in concurs, perimetre confirmate, perimetre cu activitate încetată, etc.), zone protejate, orase, rauri, etc.
 • principalele activități ale compartimentului sunt:
 • actualizarea și administrarea bazei de date a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, inclusiv administrare GIS:
 • administrare rețea locală (calculatoare, imprimante, stații de lucru, servere), administrare servicii de internet, analizează și propune achiziționarea echipamentelor și aplicațiilor (hardware și software) necesare dezvoltării activității;
 • organizarea și administrarea bazei naţională de date cu toate informațiile specifice referitoare la resursele/rezervele petroliere ale României (baze de tip ORACLE);
 • prelucrare hărți tematice pentru prezentări promoționale; întocmirea materialelor grafice necesare pentru prezentarea atribuțiilor și competențelor A.N.R.M și a oportunităților de investiții în explorare/ exploatare petrolieră ;
 • realizare broșuri și materiale promoționale; participare la întocmirea materialelor de prezentare pentru rundele de licitație în vederea obținerii concesiunilor pentru operaţiuni petroliere;

Agenţia Naţională de Resurse Minerale