Direcția Proiecte și Politici de Tineret


Domeniul de studii

Arte vizuale Inginerie și management Matematică Sociologie Studii culturale Știința sportului și educației fizice Științe ale comunicării Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • participarea la implementarea strategiei în domeniul tineretului;
 • participare la întâlnirile consiliilor consultative în domeniul tineretului;
 • participare la proiecte, acțiuni și activități desfășurate în cadrul direcției;
 • participare la activități de monitorizare și evaluare a activităților desfășurate în cadrul direcției;
 • întocmire baze de date legate de domenii de interes pentru tineri;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat 

Descriere

 • sprijină formarea, pregătirea şi perfecționarea profesională a tinerilor;
 • asigură reprezentarea Ministerului Tineretului și Sportului pe plan intern și internațional în domeniul tineretului;
 • asigură asistență de specialitate, în aria sa de competență, structurilor de și pentru tineret, precum și personalului cu atribuții privind organizarea activităților de tineret din cadrul direcțiilor județene.;
 • participă la îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, monitorizează și participă la procesul de elaborare a politicilor și documentelor europene în domeniul tineretului, în aria sa de competență;
 • aplică politica guvernamentală pentru tineret prin asigurarea implementării programului de Guvernare și a Strategiei în domeniul tineretului, ale căror măsuri / obiective specifice sunt operaționalizate prin programe, proiecte și activități specifice ariei sale de competență;
 • fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
 • elaborează programe proprii pentru finanțarea proiectelor și activităților pentru tineret;
 • colaborează direct cu autoritățile administrației publice centrale în domenii de interes comun, în aria sa de competență;
 • sprijină la editarea, producerea și difuzarea materialelor de specialitate cuprinzând informații utile tinerilor și instituțiilor implicate în activitatea de tineret, direct sau prin unitățile subordonate;
 • inițiază acţiuni de promovare şi publicitate, direct sau prin unitățile subordonate, în vederea promovării programelor de tineret;
 • propune, elaborează și implementează proiecte finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri externe, nerambursabile și rambursabile, în care Ministerul Tineretului și Sportului este beneficiar sau partener, în aria sa de competență;
 • elaborează, coordonează, implementează, monitorizează și evaluează Planul de acțiune al Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret;
 • coordonează, monitorizează și evaluează activitatea direcțiilor județene de tineret privind aplicarea politicilor și strategiilor din domeniul tineretului, precum și implementarea programelor și proiectelor de tineret;
 • asigură suport administrativ și de specialitate pentru evenimentele și întâlnirile de lucru organizate de minister;
 • contribuie la actualizarea paginii web a instituției cu informații în aria sa de competență;

Ministerul Tineretului și Sportului

 • Locuri disponibile:8 locuri
 • Pagina web oficială: http://mts.ro/
 • Localizare: