Direcția pentru relaţia cu Guvernul, Coordonare, Elaborare, Avizare acte normative şi Relaţii cu publicul - Structura juridică


Domeniul de studii

Drept Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

  • elaborează note, situaţii, sinteze asupra proiectelor de acte nrmative/informări/puncte de vedere etc;
  • urmăreşte respectarea legalităţii procedurilor pe parcursul procesului de elaborare, avizare şi prezentare a proiectelor de acte normative, precum şia altor documente ce ii sunt repartizate;
  • verifică, pe fond, în limitele de competenţă generală, proiectele de acte normative, propunerile legislative, memorandumurile şi celelalte documente ce îi sunt repartizate;
  • asigură pregătirea documentelor repartizate şi le promovează pe cele care îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Minsterului Apărării Naţionale, precum şi cu respectarea altor prevederi legale;
  • propune consilierului juridic şef modalităţi/soluţii de rezolvare a deficienţelor constatate pentru documentele expertizate care nu îndeplinesc condiţiile de promovare sau când rezolvarea acestora cu iniţiatorii nu a fost posibilă;

Condițiile specifice pentru selecție

Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1

Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • asigură ansamblul relaţiilor privind analizarea, în etapa de consultare interministerială a proiectelor de acte normative care vor fi supuse avizării;
  • asigură, în limitele de competenţă, ansamblul relaţiilor privind elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative avizate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea aprobării/adoptării de către Guvern;

Ministerul Apărării Naționale