Direcția Biodiversitate


Domeniul de studii

Biologie Știința mediului

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • documentarea pentru a oferi sprijin în întocmirea unor solicitări către instituțiile din coordonarea/subordinea MM;
 • aprofundarea legislației privind protecția mediului (în special din domeniul biodiversității), precum și aplicarea acesteia în activitățile curente ale Direcției;
 • traducerea documentelor primite din partea Comisiei Europene privind convențiile internaționale la care Romania este parte;
 • analiza situației privind administrarea ariilor natural protejate la nivel național, pe structuri de administrare, a contractelor de administrare, Consiliilor Științifice, Consultative, Rapoarte de activitate administrare;
 • analiza unor rezultate din proiectele finanțate POS Mediu, în ceea ce privește verificarea bazei de date GIS (Geodatabase și Shapefile).

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează, actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale sectoriale;
 • asigură, în condiţiile legii, elaborarea de studii şi cercetări necesare domeniilor sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea rezultatelor acestora;
 • reprezintă domeniul ariilor naturale protejate în relaţiile interne şi externe:
 • sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;
 • participă la elaborarea actelor normative şi a reglementărilor specifice pentru administrarea Reţelei Naţionale de Arii Naturale Protejate şi a Reţelei Natura 2000;
 • coordonează activitatea de actualizare la nivel naţional a formularelor standard pentru siturile Natura 2000 şi transmite aceste date Comisiei Europene;
 • asigură şi urmăreste aplicarea şi realizarea prevederilor şi recomandărilor din acordurile şi convenţiile internaţionale referitoare la conservarea naturii privind reţeaua ecologică şi ariile naturale protejate şi participă la acţiunile de cooperare;
 • participă la reuniunile COP ale Convenţiei Carpatice reprezentând România şi susţinând punctul de vedere al acesteia în contextul politicii şi strategiei acesteia;
 • participă la dezvoltarea politicilor şi strategiilor din domeniul ariilor naturale protejate;
 • coordonează activitatea de implementare a directivelor Uniunii Europene din domeniul “Protecţia naturii”.

Ministerul Mediului