Direcția Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă


Domeniul de studii

Știința sportului și educației fizice

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • participă la activitatea de înregistrare a documentelor intrate/ieșite din evidența direcției, precum și îndosarierea/arhivarea acestora;
 • participă la activitatea de analiză și soluționare a petițiilor prin studii, cercetare, fundamentare, întocmire a propunerilor de răspunsuri;
 • participă la activitatea de verificare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare încheiate cu Federațiile Sportive Naționale și Comitetul Național Paralimpic;
 • participă la activitatea de întocmire a repartizării lunare a sumelor aprobate pentru Federațiile Sportive Naționale, Comitetul Național Paralimpic, Cluburile Sportive subordonate MTS, Centrul Național de Formare și Perfecționare Antrenorilor, în baza solicitărilor acestora, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate;
 • participă la activitatea de asigurare a evidenței documentelor intrate/ieșite din direcție;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): Avansat

Descriere

 • supraveghează și controlează în limitele sale de competență și în conformitate cu prevederile legale, activitatea federațiilor sportive naționale și a Comitetului Național Paralimpic;
 • coordonează, supraveghează și controlează în limitele sale de competență și în conformitate cu prevederile legale, activitatea cluburilor sportive din subordine, Centrului Național de Formare și Perfecționare Antrenorilor;
 • colaborează la soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public adresate ministerului care vizează sfera sa de competență;
 • întocmește repartizarea lunară a sumelor aprobate pentru Federațiile Sportive Naționale, Comitetul Național Paralimpic, Cluburile Sportive subordonate MTS, Centrul Național de Formare și Perfecționare Antrenorilor, în baza solicitărilor acestora, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate;
 • verifică și avizează contractele de finanțare încheiate cu Federațiile Sportive Naționale și Comitetul Național Paralimpic precum și solicitările de modificare a acestora, în limitele sale de competență;
 • asigură evidența documentelor intrate/ieșite din direcție;

Ministerul Tineretului și Sportului

 • Locuri disponibile:8 locuri
 • Pagina web oficială: http://mts.ro/
 • Localizare: