Direcția Generalã Deşeuri, Situri Contaminate şi Substanţe Periculoase


Domeniul de studii

Chimie Știința mediului

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • documentare pentru a oferi sprijin în întocmirea unor solicitări către instituțiile din coordonarea/subordinea MM;
 • aprofundarea legislației privind protecția mediului (în special din domeniul substanţelor periculoase), precum și aplicarea acesteia în activitățile curente ale Direcției;
 • traducerea documentelor primite din partea Comisiei Europene privind Convențiile internaționale la care România este Parte;
 • analiza situației privind gestionarea substanţelor periculoase la nivel național, pe structuri de administrare.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează, actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale sectoriale;
 • reprezintă domeniul substanţelor periculoase în relaţiile interne şi externe;
 • sprijină, din punct de vedere ethnic, dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul gestionãrii substanţelor periculoase;
 • participă la elaborarea actelor normative şi a reglementărilor specifice pentru domeniul gestionãrii substanţelor periculoase;
 • asigură şi urmăreste aplicarea şi realizarea prevederilor şi recomandărilor din Acordurile şi Convenţiile internaţionale referitoare la gestionarea substanţelor periculoase, a substanţelor care depreciazã stratul de ozon, a gazelor fluorurate cu efect de serã, a mercurului metalic, a importului şi exportului substanţelor şi preparatelor periculoase şi participă la acţiunile de cooperare;
 • participă la reuniunile COP şi MOP ale Convenţiei de la Viena, ale Protocolului de la Montreal, ale Convenţiei de la Minamata, reprezentând România şi susţinând punctul de vedere al acesteia în contextul politicii şi strategiei naţionale şi europene;
 • participă la dezvoltarea politicilor şi strategiilor din domeniul gestionãrii subsţantelor periculoase;
 • coordonează activitatea de implementare a Directivelor/Regulamentelor Uniunii Europene din domeniul “substanţelor periculoase”.

Ministerul Mediului