Directia Management Strategic și Politici Publice


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • oferă asistență în activitatea de elaborare a instrumentelor de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative;
 • efectuează studii și analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate și implementate, în domeniul educației;
 • elaborează componente de management și de programare bugetară a Planului Strategic al MEN;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): engleză nivel C2, franceză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • operaționalizarea Cadrului strategic de monitorizare și evaluare a strategiilor implementate de MEN;
 • elaborarea Planului Strategic Instituțional 2016 – 2020 (în curs de actualizare);
 • aprobarea Strategiei  privind Infrastructura Educațională 2016-2020 (prin proiectul INFRAED finanțat din fonduri europene);
 • elaborarea Raportului de progres pentru Planul Național de Reformă;
 • elaborarea de rapoarte de progres și de materiale pentru Semestrul European, Monitorul Educaţiei şi Formării 2018 și contribuții pentru European Education Systems;
 • realizarea de contribuții la Raportul privind asigurarea calității în sistemele educaționale europene, precum şi pentru Analiza privind continuitatea și tranziția în dezvoltarea parcursului educațional al elevilor și studenților, elaborate de Grupul de Lucru Şcoli al Comisiei Europene;

Ministerul Educației Naţionale