Direcția Generală Învățământ Universitar


Domeniul de studii

Drept Relații internaționale și studii europene Științe administrative Științe ale comunicării Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • elaborarea răspunsurilor către petenți;
 • formularea unor puncte de vedere din perspectivă juridică la diferite solicitări ce intră în competența Direcției;
 • elaborarea de baze de date necesare Direcției;
 • Managementul documentelor, evidența și circulația acestora, redactarea documentelor, clasarea, arhivarea documentelor, redactarea și catalogarea materialelor documentare elaborate de DGIU;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2, Franceză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • DGIU coordonează, monitorizează realizarea și implementarea politicilor și programelor din domeniul învățământului superior; coortdonează elaborarea și actualizarea periodică a actelor normative ce vizează organizarea și desfășurarea actului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ superior; asigură în colaborare cu departamentele de specialitate finanțarea instiuțională. DGIU participă, în colaborare cu direcțiile de specialitate la promovarea învățământului superior românesc și reprezintă MEN la conferințe internaționale pe probleme din sfera învățământului superior;
 • elaborează Metodologii-cadru privind admiterea și finalizarea studiilor din cadrul învățământului superior
 • inițiază HG privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și HG privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master și supunerea lor dezbaterii publice;
 • monitorizarea și evaluarea programelor/ a instituțiilor de învățământ superior;
 • participarea la grupuri de lucru privind consolidarea componentei de internaționalizare la nivel național/instituțional;
 • soluționarea petițiilor și memoriilor;
 • activitatea de reprezentare instituțională la nivel național și internațional;

Ministerul Educației Naţionale