Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior - Serviciul Măsuri de Piață


Domeniul de studii

Biotehnologii Cibernetică și statistică Economie Horticultură Informatică economică Ingineria produselor alimentare Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Marketing Relații internaționale și studii europene Zootehnie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • verificarea în vederea aprobării, a materialelor de informare și promovare realizate în cadrul  programelor în derulare;
 • participă la întâlniri de lucru cu organizațiile profesionale și interprofesionale, producători agricoli;
 • colaborează cu celelalte departamente ale APIA și cu centrele județene în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;
 • asigură elaborarea și actualizarea procedurilor și metodologiilor pentru toate segmentele sale de activitate, în conformtate cu legislția comunitară privind Politica Agricolă Comună;
 • asigură implementarea politicilor naționale ale Ministerului Agriculturii și dezvoltării Rurale în domeniul măsurilor de piață;
 • asigură estimarea necesarului de fonduri destinate măsurilor de piață;
 • asigură elaborarea de articole pentru presa de specialitate și participarea la acțiunile de informare a potențialilor beneficiari, privind implementarea și rezultatele măsurilor de promovare;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1, Franceză nivel A1
 • Competențe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat):  începător

Descriere

 • implementarea legislației specifice și gestionarea fondurilor aferente măsurilor de promovare a produselor agricole și a măsurii de promovare a vinurilor, prin asigurarea implementării acțiunilor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe din programele derulate;
 • organizare de reuniuni de informare a potențialilor beneficiari ai măsurilor gestionate, urmare schimbărilor legislative intervenite și adoptarea de către Uniunea Europeană a unei noi politici de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, elaborare de materiale de informare publică, furnizare de informații pentru articole care să fie publicate în presa de specialitate, referitoare la măsurile gestionate, participare la manifestări publice pe teme de agricultură, în scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene și după caz, naționale alocate;
 • implicarea în proiectele legislative pentru noua Politică Agricolă Comună și pentru asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice și atingerii obiectivelor stabilite;

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură