Departamentul Uniunea Europeană - Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene Științe administrative Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • urmărirea subiectelor majore în domeniul afacerilor europene, inclusiv a problematicii instituționale în cadrul UE, relațiilor inter-instituționale la nivel UE și a dezbaterii privind viitorul Europei, a evoluțiilor politice vizând procesele de integrare la nivel european etc.);
  • urmărirea dosarelor de actualitate vizând diferitele politici UE și a principalelor evoluții la nivel european in acest domeniu;
  • analiza și sinteza principalelor evoluţii/poziţionări ale statelor membre în grupurile de lucru/ Consiliile sectoriale;
  • contribuţie la pregătirea contactelor oficialilor români în cadrul Consiliului UE, precum și cu oficiali europeni și reprezentanți ai statelor membre pe tematica afacerilor europene;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2, o a doua limbă străină nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

  • coordonarea interinstituțională, în conformitate cu legislația în vigoare, a procesului de luare a deciziilor și adoptarea pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene;
  • coordonarea procesului de elaborare, adoptare și promovare a pozițiilor naționale care vor fi promovate în cadrul instituțiilor și structurilor de lucru ale acestora;

Ministerul Afacerilor Externe