Direcția Generală Juridic


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

4

Activitățile stagiarilor

  • analizează și formulează, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, motive care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Ministerul Educației Naționale este parte;
  • verifică sub aspectul legalităţii, ordinele Ministrului Educației Naționale, transmise Direcţiei Juridic pentru aviz de legalitate;
  • analizează și formulează puncte de vedere privind proiectele de acte normative elaborate de Ministerul  Educației Naționale sau transmise de alte ministere în ceea ce privește domeniul specific de activitate;
  • întocmește puncte de vedere referitoare la cererile/petițiile/sesizările/memoriile/reclamațiile adresate Direcției Juridic de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite, precum și la solicitările Curții Constituționale, ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;
  • întocmește puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative; întocmeşte puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari; clasează dosare în care s-au pronunțat hotărâri definitive;
  • asigură secretariatul Direcției Juridic;

 

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

  • asigurarea activității juridice la nivelul Ministerului Educației Naționale;

 

Ministerul Educației Naţionale